2014-09-18

Du kan ha arbetsmiljöansvar

Väl fungerande lyftutrustning är en del av en bra arbetsmiljö. Projektledare och produktionstekniker kan ha fått ansvar för detta delegerat av sin chef. Hur är det på din arbetsplats?

Läs mer i denna artikel:
Du kan ha arbetsmiljöansvar – utan att veta om det - Ingenjörskarriär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar