2014-01-27

Lyfta och tömma plastbackar


Nytt videoklipp från Pronomic. Lyftvagn med elektriskt vändaggregat och en anpassad lyftgaffel för plastbackar.


2014-01-20

Armlyft och taxi-tåg ger trippla vinster


För plockning av gods vid monteringslinjer används med fördel en Armlyft. Med en bra arbetshöjd och dessutom vinklad mot operatören blir plockning av gods både mer ergonomiskt och går snabbare. Hur kan vi förenkla er plockning av gods till och från era lastbärare?

Filmen visar hur en kombination av dragtruckar och armlyftar effektiviserar arbete inom bilindustrin.


2014-01-16

Automatisk nivåreglering


Rätt arbetshöjd automatiskt. Få en konstant riktig och bekväm arbetshöjd vid arbete vid pallar. Med den automatiska nivåregleringen justeras arbetshöjden automatiskt till den ergonomiskt riktiga. Detta förebygger arbetsskador och förslitning av rygg, axlar och skuldror. Effektiviteten ökar som en följd av de förbättrade arbetsförhållandena. Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.

Plocka av gods - gafflarna lyfts automatiskt...
Lägg på gods - gafflarna sänks automatiskt...
  • Automatisk inställning av rätt arbetshöjd
  • Justerbar räckvidd: 100-1000 mm
  • Justerbar reaktionstid: 0-25 sek
  • Stopp: Lyft och sänkfunktionen stannar ögonblickligen
  • Toppstopp som skyddar motorn för överbelastning

Kontakta oss för mer information.