2012-07-11

Webbutbildning - Belastningsergonomi

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du direkt ta del av en kurs i ergonomi. Här kan du snabbt och enkelt få bra information om belastningsergonomi.
Deras kurs beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.